A LegitiMe rendszer ismertetése

I. Általános ismertetés

A LegitiMe alkalmazás által nyújtott szolgáltatásokat a Greenspiration Kft. biztosítja. 

A mobil alkalmazás, amely Android (Android 7.x vagy annál nagyobb verzió) és iOS (IOS 11.x vagy nagyobb verzió) operációs rendszereken érhető el, kisebb kiegészítő szolgáltatások mellett lehetőséget kínál a Prémium jogosultsággal rendelkező felhasználóknak, hogy videóhívás keretében a fényképes azonosító okmányaikkal (érvényes magyar személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) beazonosított felhasználók dokumentumokat tudjanak a LegitiMe alkalmazás aláírásával és hitelesítéssel (időbélyeggel) ellátva tárolni és kezelni. Ezzel a LegitiMe azonosításra visszavezetett dokumentumaláírási – és hitelesítési szolgáltatást kínál. 

Tekintettel arra, hogy egy dokumentum eredete és készítésének körülménye vitatható, a legnagyobb biztonság mellett is a dokumentumok tárolása és kezelése az alkalmazásban nem mentesíti a felhasználót az eredeti dokumentumok megőrzésétől (például: bíróság vizsgálja meg az eredeti iratot, írásszakértői vizsgálat szükségessége, amikor az eredeti dokumentum bemutatása válik szükségessé). Szolgáltató ennek elmaradásáért, vagy az ebből keletkező kárért felelősséget nem vállal.

Az alkalmazás felhasználói a Greenspiration Kft. ügyfeleivé válnak, akik szerződéses viszonyba kerülnek a Greenspiration Kft-vel a mobil alkalmazás használatára. A szerződés részét képezi ezen dokumentum mellett a mindenkori hatályos LegitiMe informatikai rendszer Felhasználási feltételei és Adatkezelési tájékoztató. A szolgáltatás és alkalmazás nyelve: magyar. 

 

II. Felhasználói kategóriák

A mobil alkalmazás két típusú verziója érhető el: Standard és Prémium. 

A Standard verzió, bárki számára szabadon letölthető és elérhető. A Prémium verzió (az alkalmazás bővített verziója) azok számára érhető el, akik D.A.S. Direkt Tanácsadási Jogszerviz jogvédelmi biztosítással rendelkeznek a  D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.-nél.  Számukra az alkalmazás bővített verziója érhető el.

II.1. A LegitiMe rendszer ingyenes szolgáltatásai

 

A LegitiMe rendszerében a következő szolgáltatásokat nyújtjuk az alkalmazás standard verziójában:

II.1.1. Kép- és dokumentumfeltöltés, tárolás:

A kép formátuma lehet: .jpg, .jpeg, .bmp., vagy .png. 
A feltöltött dokumentum formátuma lehet: .doc, .docx, .pdf.
A dokumentumok a feltöltést követően tárolhatóak és elérhetőek a mobileszközről az alkalmazás használata során.

II.1.2. Tárhely biztosítása: 1 GB tárhelyet biztosítunk ügyfeleink számára a képek, valamint a dokumentumok feltöltésére.

II.1.3. Kedvezménykártyák feltöltése, tárolása, használata az alkalmazásból
A felhasználó a kedvezménykártya menüpont alatt lefényképezheti, majd tárolhatja bármely más szolgáltató kedvezménykártyáját, törzsvásárlói kártyáját.

II.1.4. Publikus szerződésmintákhoz való hozzáférés.
Az alkalmazás Standard verziójához tartozó szerződésmintákhoz való hozzáférés.
Az alkalmazásban található szerződésminták tájékoztató jellegűek, további felhasználás előtt jogi szakemberrel való konzultáció szükséges.

II.1.5. A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (továbbiakban D.A.S.) publikus híreinek elérése, amely tartalmat kizárólag a D.A.S. szolgáltatja.

II.1.6. A profilon belül található Profil törlése gomb szolgál arra, hogy a felhasználó minden adatát egy gombnyomással tudja törölni. E funkció használatával a felhasználó törli a profilját, az alkalmazás használata során megadott adatokat és minden feltöltött dokumentumát. A profil visszaállításának lehetőségét a Felhasználási feltételek részletezi.

II.2. A LegitiMe Prémium szolgáltatásai a D.A.S. ügyfelei részére

 

A LegitiMe rendszerében a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

II.2.1. Kép- és dokumentumfeltöltés, tárolás:
A kép formátuma lehet: jpg., jpeg., bmp., vagy png.
A feltöltött dokumentum formátuma lehet: doc., docx, .pdf.
A dokumentumok a feltöltést követően tárolhatóak és elérhetőek a feltöltött dokumentumok a mobileszközről az alkalmazás használata során.

II.2.2. Tárhely biztosítása: 1 GB tárhelyet biztosítunk ügyfeleink számára a képek, valamint a dokumentumok feltöltésére.

II.2.3. Kedvezménykártyák feltöltése, tárolása, használata az alkalmazásból. A felhasználó a kedvezménykártya menüpont alatt lefényképezheti, majd tárolhatja bármely más szolgáltató kedvezménykártyáját, törzsvásárlói kártyáját.

II.2.4. Szerződésmintákhoz való hozzáférés.
Az alkalmazás Prémium verziójához tartozó szerződésmintákhoz való hozzáférés.
Az alkalmazásban található szerződésminták tájékoztató jellegűek, további felhasználás előtt jogi szakemberrel való konzultáció szükséges.

II.2.5. A D.A.S. ügyfélkategóriához tartozó hírek megjelenítése.
A D.A.S. híreinek elérése, amely tartalmat kizárólag a D.A.S. szolgáltatja.

II.2.6. A felhasználó LegitiMe rendszerében tárolt minden adatának törlése.
A profilon belül található Profil törlése gomb szolgál arra, hogy a felhasználó minden adatát egy gombnyomással tudja törölni. E funkció használatával a felhasználó törli a profilját, az alkalmazás használata során megadott adatokat és minden feltöltött dokumentumát. A profil visszaállításának lehetőségét a Felhasználási feltételek részletezi.

II.2.7. D.A.S. jogi tanácsadás elérése telefonon.
Az alkalmazáson keresztül elérhető a D.A.S. nél D.A.S. Direkt Tanácsadási Jogszerviz termékkel rendelkezők számára D.A.S. ügyfélszolgálata telefonon keresztül és szolgáltatási igény jelenthető be.

II.2.8. Regisztrációt követően videóhívással történő ügyfélazonosítás.

Az ügyfélazonosítás külső szolgáltató – Comnica Kft. – által történik videóhívás során. Az azonosításhoz fényképes személyi azonosító okmányt kell bemutatni, amelyet a szolgáltató ellenőriz, valóban a hívást indító személyéhez kapcsolódik-e. Az azonosításra azért van szükség, hogy a természetes személyt és a digitális térben eljáró elektronikus felhasználót lehető legnagyobb hitelességgel összekapcsoljuk.

II.2.9. Dokumentum elektronikus aláírása.

A dokumentumra az aláírás opció kiválasztásával minősített bélyegző szoftver tanúsítványszolgáltatás által biztosított elektronikus aláírás kerül.

II.2.10. Kép vagy dokumentum hitelesítése, ezzel a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás kerül a dokumentumra, időbélyegzővel ellátva. A Prémium csomag részeként évente 25 db időbélyeg használata biztosított térítésmentesen.
A képre vagy dokumentumra a hitelesítés opció kiválasztásával elektronikus aláírás és időbélyeg is kerül, amely igazolja, hogy az alkalmazásban aláírt és időbélyeggel ellátott dokumentum nem került módosításra.

III. Az alapszolgáltatások részletei

 

A Prémium szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha a felhasználó videós, okmányalapú beazonosítása megtörtént az ügyfélazonosítás funkcióval az alkalmazásban. Az ügyfélazonosítással a Felek között kétoldalú jognyilatkozat jön létre, amely a Ptk. 6:7. § (3) bekezdés szerint írásba foglaltnak minősül.
A felhasználó kérheti az általa feltöltött dokumentum elektronikus aláírását.
A dokumentum aláírása során létrejön egy új, a felhasználó által digitálisan aláírt dokumentum.
A felhasználói dokumentumok a Greenspiration Kft. tulajdonában álló aláírókulccsal kerülnek aláírásra.
Az aláírás után a felhasználó aláíratlan és aláírt dokumentumai is tárolásra kerülnek a Greenspiration Kft. által.
Dokumentumok hitelesítése: eIDAS szabályozással kompatibilis, minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzéssel történik.
Dokumentumok hitelesítéséhez használt szolgáltatás: CEF eSignature services v5.8 (forrás)

A megszűnéssel, felmondással kapcsolatos szabályokat a Felhasználási feltételek részletezi.

Jelen rendszerismertető tájékoztató jellegű, további információkat a Felhasználási feltételek dokumentum tartalmaz.